1                                      Hiiren ja näppäimistön käyttö

1.1                                Hiiri

1.2                                Yleistä

Hiiri on näppäimistön jälkeen tietokoneen käytetyin laite. Laitepakettien mukana on vähintään kolmella painikkeella (oikea, vasen ja keskellä rulla) varustettu hiiri.

Useimmat hiiret toimivat pallon avulla. Kun hiirtä liikutetaan pöydän pinnalla, pyörii hiiren sisällä oleva pallo. Pallo pyörittää pieniä rullia, jotka välittävät liikkeen sähköisessä muodossa hiirestä tietokoneeseen.  Pallolla on hiiren herkkyyden ja käyttömukavuuden kannalta keskeinen asema. Pallon pinnan pitäisi olla sellaista materiaalia, että pallo pyörii mahdollisimman hyvin pöydän pintaa tai hiirimattoa vasten.

Hiiren toimintaan vaikuttaa myös pallon ja alustan välinen kitka. Alustan pitää olla riittävän karkea, jotta kitka  olisi mahdollisimman suuri ja pallo pyörisi tasaisesti.

1.2.1                          Käyttö

Hiirissä käytetään kolmenlaisia liittimiä: P5/2-liitin, USB-liitin tai sarjaporttiliitin (enää harvoin käytetty). Langaton hiiri lähettää signaalin tietokoneen usb-porttiin kytkettyyn vastaanottimeen.

https://wiki.uef.fi/download/attachments/11600274/piuhat.jpg?version=1&modificationDate=1440934462000&api=v2   https://wiki.uef.fi/download/attachments/11600274/pc-mouse-625159_1920.jpg?version=1&modificationDate=1440934556000&api=v2

Hiiren päällä on kaksi painiketta oikea ja vasen, joista:

   ykköspainiketta (yleensä vasen painike) käytetään valitsemiseen ja

   kakkospainikkeella (yleensä oikea painike) avautuu käytettävän ohjelman ko. paikassa mahdolliset toiminnot. 

   Hiiren painikkeiden järjestystä voi muuttaa . Tämä on tavallista esim. vasenkätisillä ihmisillä.

Joissakin hiirissä keskimmäinen painike on korvattu rullapainikkeella. Rullapainike on sormella ylös- ja alaspäin pyöritettävä painike, jonka avulla ohjelmien käyttöä voi helpottaa. Käytettävissä olevat toiminnot voi yleensä itse valita hiiren mukana tulevalla ohjelmalla. joka asennetaan tietokoneeseen. Jos hiiren tarvitsemaa ohjelmaa ei asenneta, ei kaikkia toimintoja voi käyttää.

Rullapainikkeella voi näytöllä vierittää tekstiä ilman että joutuu käyttämään näytön vierityspalkkia tai nuolinäppäimiä. Rullaa pyörittämällä siirtyy asiakirjan teksti näytöllä ylös- tai alaspäin. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää nettisivujen selaamisessa.

Toinen rullapainikkeen tarjoama hyödyllinen toiminto on zoomaus eli suurentaminen. Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa. Näytössä olevan laskentataulun kokoa voi muuttaa rullaa pyörittämällä, joten näytöltä voi helposti tarkastella isokin taulukon yksittäistä solua.

Kannettavissa tietokoneissa on tappi tai levy näppäimistön alapuolella, jolla ohjataan kursoria hiiren tavoin.

 

1.3                                Näppäimistö

1.3.1                          Näppäinkomentoja Windows-käyttöjärjestelmiin (XP, Vista, 7)

1.          Yleisimmät perusnäppäinkomennot

        ENTER → Aktivoi valitun kohteen (Vastaa valitun painikkeen napsauttamista hiiren vasemmalla näppäimellä)

        ESC → Peruuttaa suoritettavan tehtävän

        DEL → Poistaa valitun kohteen roskakoriin

        VAIHTO + DEL → Poistaa valitun kohteen kerralla siirtämättä sitä ensin roskakoriin

        END → Siirtyy aktiivisen ikkunan alaosaan

        HOME → Siirtyy aktiivisen ikkunan yläosaan

        SARKAIN → Siirtyy eteenpäin vaihtoehdoissa

        VAIHTO + SARKAIN → Siirtyy taaksepäin vaihtoehdoissa

2.          Yleisimmät näppäimistön funktio-näppäimillä tehtävät pikakomennot (vaihtoehto suluissa).

        F1 → Avaa ohjeen käyttöön

        F2 → Nimeää uudelleen valitun kohteen

        F3 → Etsii tiedostoa, kansiota taikka tekstin (CTRL + F)

        F4 → Tuo osoiterivin osoitteet / kansioluettelon näkyviin

        F5 → Päivittää aktiivisen ikkunan (CTRL + R)

        F10 → Aktivoi aktiivisen ohjelman valikkorivin (ALT)

        VAIHTO + F10 → Näyttää kohteen pikavalikon

3.          Yleisimmät ALT-näppäimen avulla suoritettavat komennot.

        ALT + Valikkorivin alleviivattu kirjain (korostettu kirjain) → Avaa kyseisen valikon / suorittaa kirjaimeen liittyvän toiminnon.

        ALT + SARKAIN → Siirtyy avoimesta kohteesta toiseen

        ALT + ESC → Siirtyy kohteesta toiseen niiden avaamisjärjestyksessä

        ALT + VÄLILYÖNTINÄPPÄIN →  Tuo näyttöön aktiivisen ikkunan järjestelmävalikon   

        ALT + F4 → Sulkee aktiivisen ohjelman/kohteen

        ALT + ENTER → Näyttää valitun kohteen ominaisuudet

4.          Yleisimmät Ctrl-näppäimen avulla suoritettavat komennot.

        CTRL + A → Valitsee kaiken

        CTRL + C → Kopioi valinnan leikepöydälle

        CTRL + X → Kopioi ja siirtää valinnan eli leikkaa valinnan leikepöydälle   

        CTRL + V → Liitää tiedoston leikepöydältä valittuun paikkaan

        CTRL + F → Etsii tiedostoa, kansiota taikka sanaa (F3)

        CTRL + R → Päivittää aktiivisen ikkunan (F5)

        CTRL + Z → Kumoaa viimeisimmän toiminnon

        CTRL + ESC → Näyttää käynnistä-valikon             

1.3.2                           Yleisimmät Windows-näppäimen avulla käytettävät komennot

Windows-näppäimeen Windows-näppäinon liitetty monta hyödyllistä toimintoa. Esittelen tässä muutaman tarpeellisimman.

Nämä näppäinyhdistelmät toimivat Windows-käyttöjärjestelmässä (XP, Vista, 7).

Windows-näppäimen pikavalinnat

Windows-näppäimen Windows-näppäinpikatoiminnot (XP, Vista, 7)

Windows -näppäin Windows-näppäin 

Avaa tai sulkee Käynnistä-valikon

Windows-näppäin+ R

Avaa suorita-valintaikkunan

Windows-näppäin+ D

Näyttää työpöydän

Windows-näppäin+ M

Pienentää kaikki ikkunat palkkiin

Windows-näppäin+ VAIHTO + M

Palauttaa pienennetyt ikkunat palkista

Windows-näppäin+ E

Avaa Tietokone / Oma tietokone -valintaikkunan

Windows-näppäin+ F

Etsii tiedostoa tai kansiota

CTRL + Windows-näppäin+ F

Etsii tietokoneita verkosta

Windows-näppäin+ L

Lukitsee tietokoneen tai vaihtaa käyttäjää

Windows-näppäimen pikavalinnat

Vain Vista ja 7

Windows-näppäin+ T

Siirtyy tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen

Windows-näppäin+ SARKAIN

Siirtyy tehtäväpalkin ohjelmasta toiseen käyttämällä Windows  Flip 3D –ominaisuutta

Windows-näppäin+ VÄLINÄPPÄIN

Tuo sivupalkin ohjelmineen etualalle

Windows-näppäin+ G

Siirtyy sivupalkin pienoisohjelmasta toiseen

Näppäimistö Windows-näppäinII

Kuva 1Windows-näppäin näppäimistöllä

1.3.3                          Erikoismerkkien kirjoittaminen

1.          Pidä Shif-näppäin pohjassa ja paina numeronäppäintä, jossa on erikoismerkkejä ja saat seuraava merkit: !”#¤%&/()=?

2.          Pidä Alt Gr- näppäin pohjassa ja paina numeronäppäintä, jossa on erikoismerkkejä ja saat seuraava merkit: @£$€{[]}\