1                                      Ulkoiset massamuistit

1.1                                Yleistä

1.1.1                          Magneettiset muistit

Monet massamuistit perustuvat magneettiseen toimintaan, kuten kiintolevy, magneettinauha tai levykkeet. Magneettisuus mahdollistaa massamuistin uudelleenkäytön.

Magneettinauha on ollut osa tietotekniikkaa lähes tietokoneiden keksimisestä asti. Magneettinauhajärjestelmiä on käytetty erityisesti varmuuskopioiden tekemiseen, sillä nauhan käyttökustannukset ovat alhaiset ja tallennuskapasiteetti suhteellisen suuri. Aiemmin magneettinauhaa on käytetty myös tietokoneen ainoana massamuistina. Hitautensa vuoksi nauha kuitenkin soveltuu huonosti jatkuvaan kirjoittamiseen ja lukemiseen. Tietokoneissa käytettyjä magneettinauhoja ovat mm. kelanauhat, DAT-nauha, Travan ja vanhoissa kotitietokoneissa C-kasetti.

Kiintolevy (myös kovalevy tai umpilevy) on verrattain nopea kirjoittamaan ja lukemaan tietoa levyltä ja siksi sopii tietokoneen pääasialliseksi muistiksi hyvin. Kiintolevyt eivät kuitenkaan kestä jatkuvaa kovaa käsittelyä (kolhuja, tärinää) niitä käytettäessä. Siten ne soveltuvat parhaiten paikallaan olevien koneiden massamuisteiksi. Kiintolevyjä käytetään kuitenkin myös kannettavissa tietokoneissa yleisesti.

1.1.2                          Optiset muistit

Massamuistina käytetään myös optisia tallennusvälineitä, kuten CD-ROM- ja DVD-levyjä. Levyistä osa on kertatallenteisia esim. CD-R tai DVD-R, osa taas uudelleen kirjoitettavissa esim. CD-RW tai DVD-RW. Levyjen tallennuskapasiteetti oli niiden alkuaikoina suhteellisen suuri, mutta on sittemmin jäänyt jälkeen muiden massamuistien kehityksestä.

Optisen muistin haittapuoli on sen hitaus verrattuna kiintolevyyn tai puolijohdemuistiin. Edullisen hintansa vuoksi optiset tallenteet sopivat mm. varmuuskopiointiin. Tiedon pysyvyyden kannalta on hyödyllistä käyttää varmuuskopiointiin optista levyä, jolle tallennettua tietoa ei voi jälkikäteen pyyhkiä tai muuttaa.

1.1.3                          Flash-muistit

Flash-muisti on puolijohdemuisti, joka voidaan sähköisesti tyhjentää ja uudelleen ohjelmoida. Flash-muisti on haihtumaton muistityyppi, jossa tieto säilyy jopa 10 vuotta, vaikka virta kytkettäisiin pois. Muistissa ei ole liikkuvia mekaanisia osia, joten se on käytettäessä äänetön.

USB-muisti on Flash-muistiin perustuva tiedontallennusväline. Tyypillisiä USB-muisteja ovat tietokoneiden oheislaitteina käytettävät pienikokoiset muistitikut. Pienen kokonsa ansiosta USB-muistit kulkevat kätevästi mukana ja soveltuvat paremmin tiedon siirtämiseen kuin levykkeet tai tallentavat optiset mediat, jotka ovat helposti rikkoutuvia, isokokoisia tai tallennuskapasiteetiltaan vähäisiä.

Yleensä USB-muistit ovat heti käytettävissä USB-liitännän kautta ilman laitteisto-ohjaimien asennusta. Yleisin USB-muisteissa käytetty tiedostojärjestelmä on FAT32, jota useimmat käyttöjärjestelmät tukevat.

1.1.4                          Massamuistien ja tiedostojen koot

Muistine ja tiedostojen tallennuskapasiteetit ja tiedostojen koot ilmaistaan seuraavilla yksiköillä.

Kymmenjärjestelmä (SI)

Nimi

Lyhenne

 Arvo 

 kilotavu

kB

103

 megatavu

MB

106

 gigatavu

GB

109

 teratavu

TB

1012

petatavu

PB

1015

eksatavu

EB

1018

tsettatavu

ZB

1021

jottatavu

YB

1024

USB-muistitikun ja myös muiden massamuistien käytetty ja vapaa muistitila voidaan tarkistaa seuraavasti:

1.          Valitse resurssienhallinnassa klikkaamalla muistitikun kuvaketta.

2.          Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kuvakkeen päällä ja valitse ”Ominaisuudet” (Properties), jolloin näkyviin tulee näkymä, jossa näkyy ”Käytetty tila” (Used space) ja ”Vapaa tila” (Free Space), kuva alla

 

1.2                                USB-muistitikun asentaminen

Muistitikun asennnus on varsin yksinkertainen toimenpide. USB-laitteet kuten muistitikku tulisi sijoittaa niille määriteltyihin pistokkeisiin, eli USB portteihin (Kuva 1).

http://peda.net/img/portal/gallery/1649803/usb.jpg

Kuva 1

Muistitikku ei voi asettua väärin päin porttiin, joten liiallista voiman käyttöä asennettaessa ei tarvitse käyttää.

Kun muistitikku on sijoitettu käynnissä olevaan tietokoneeseen, tietokoneen työpöydälle pitäisi ilmestyä viesti, jonka kautta ilmenee muistitikun läsnäolo. Useimmiten ruudulle pomppaa helppokäyttöinen valikko, josta voidaan valita laitteelle tarvittava toimenpide, kuten esimerkiksi (Tiedostojen selaus). Kyseisellä toimenpiteellä voidaan tutkiskella muistitikun sisältöä. Jos valikko ei ilmesty, voit avata muistitikun sisällön siirtymällä resurssienhallinnan ”Oma tietokone”:eseen ja kaksoisklikkaamalla muistitikun kuvaketta: http://peda.net/img/portal/gallery/1649803/kovis.jpg esim. Kuva alla:

Kuva 2

 

1.3                                Tietojen tallentaminen

1.3.1                          CD/DVD

CD ja DVD levyt vaativa oma sovelluksensa esim. ”Windowsin DVD-levyjen luonti”-sovellus, joka ”polttaa” tiedot levylle. Jos käytössä on CD-RW- tai DVD-RW-levyt, voidaan niitä käyttää samaan tapaan kuin koneen omaa kovalevyä. 

1.3.2                          USB-muistitikku ja ulkoiset kovalevyt

Asennuksen jälkeen USB-muititikkua ja ulkoista kovalevyä voidaan käyttää samaan tapaan kuin koneen omaa kiintolevyäkin.

1.3.3                          USB-muistitikun poistaminen turvallisesti

On todella tärkeää muistaa, että USB-muistitikkua tai ulkoista kovalevyä ei koskaan saisi noin vain irrottaa koneen käydessä. Ennen tikun tai levyaseman poistoa pitää joko sammuttaa tietokone tai kertoa käyttöjärjestelmälle, että tikku aiotaan poistaa.

1.3.3.1                     Tapa 1

1.          Valitse työpöydän oikean alakulman valikosta  klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla näppäimellä.

      

2.          Valitse avautuvasta ikkunasta ”Poista xxx” (Huom. Kirjaintunnus aseman perässä voi olla eri kuin kuvassa.

3.          Voit nyt poistaa USB-muistitikun tietokoneesta.

1.3.3.2                     Tapa 2

1.          Valitse resurssienhallinnasta USB-muistitikun asema klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla painikkeella

2.          Klikkaa tämän jälkeen aseman päällä hiiren oikeata painiketta ja valitse avautuvasta valikosta ”Poista” (Eject)-toiminto.

VAROITUS                                 ”Poista”-toiminnon yläpuolella on ”Alusta” (Format)-toiminto, joka poistaa USB-tikulta tai muulta RW-muistilta kaikki tiedot, jos valitset avautuvasta dialogista ”Aloita” (Start)-toiminnon.